Wat is PAZ?

Wat kunnen kunstorganisaties leren van hun publiek? Hoe kunnen kunstorganisaties echte partnerschappen aangaan met hun publiek? Wat gebeurt er wanneer we onze organisaties samen met het publiek maken? Op zoek naar antwoorden startten Cera, Mooss (vandaag Bamm!) en M-Museum (vandaag M) Leuven in 2013 het project Publiek Aan Zet.

PAZ bestaat uit vijf trajecten waarin het publiek wordt uitgenodigd om een kunstorganisatie onder de loep te nemen en vanuit hun eigen achtergrond, expertise en vragen met de kunstbeleving in die organisatie te experimenteren. Dat kan een eigenwijze visie op tentoonstellen zijn, maar evengoed een nieuwe manier om het gesprek over een voorstelling te stimuleren. Bamm! begeleidt en Cera ondersteunt deze trajecten. PAZ engageert telkens een gemengd publiek om zo divers mogelijke resultaten te behalen, en om kunstorganisaties een concrete ervaring met hun mogelijk brede publiek te geven en de dialoog op te starten. In 2013-14 maakten participanten de tentoonstelling DINGES in M-Museum Leuven. In 2014-16 bogen participanten zich over de publieksvriendelijkheid van Het Theaterfestival. In 2016-17 creëerden participanten een tentoonstelling over de blik in het Musée des Beaux-Arts in Charleroi, in samenwerking met het Musée de la Photographie in Charleroi. In 2017-18 dachten participanten mee na over hoe theatergezelschap Het nieuwstedelijk de band met het publiek in Hasselt en Genk kon versterken. Om in 2019-2020 te eindigen met een nieuwe uitnodiging aan het publiek in M Leuven.

In deze trajecten hebben we een dubbele focus: de optimalisering van de publieksbeleving en de ontwikkeling van een participatiemethodiek. PAZ gelooft dat het belangrijk is om mensen echt bij kunstorganisaties te betrekken, om onze huizen écht ‘van ons’ te maken. Daarom organiseren we trajecten waarbinnen we het publiek vragen om mee de organisatie vorm te geven: niet deelnemen aan een aanbod, niet samen een kunstwerk maken, niet zelf een kunstwerk tonen, maar mee de koers bepalen. We dagen de participanten uit om een visie te ontwikkelen en experimenten te doen waar we als kunstorganisaties uit kunnen leren, die toekomstig beleid mee vorm kunnen geven. Binnen PAZ staat daarbij de optimalisering van de publieksbeleving centraal: wat leren we van de participanten over het ondersteunen van een breed publiek bij de interpretatie en beleving van kunst? Tegelijk willen we van ieder proces leren om doorheen de trajecten een methodiek te ontwikkelen om deze specifieke vorm van participatie te begeleiden. Ieder PAZ-traject wordt uitgebreid bestudeerd en geëvalueerd. In 2021 ronden we af met een instrument met al onze bevindingen.

Lees meer over PAZ in onze tussentijdse onderzoeksrapporten.

De doelstellingen van PAZ zijn:

  • Een kwalitatieve ervaring voor de participanten, zowel op het vlak van het participatief proces, als op het vlak van kunstbeleving. De participant komt aan zet.
  • Experimenten met de optimalisering van de beleving door het publiek in de betrokken kunstorganisaties.
  • Meer inzicht in de interpretatieve noden van een breed publiek, bij beeldende en podiumkunsten.
  • Meer inzicht in de manier waarop de interpretatie en beleving van een breed publiek kan worden ondersteund, in verschillende contexten.
  • De ontwikkeling van een methodiek om structurele en beleidsmatige vormen van participatie te begeleiden.
  • De verankering van de inzichten en de dialoog met het publiek in de betrokken kunstorganisaties.
  • De verspreiding van de inzichten en methodiek zodat kunstorganisaties ook zonder PAZ een breed publiek een betere ervaring kunnen bieden.
  • Een shift in de visie en werking zodat kunstorganisaties publieksvriendelijker worden en het publiek als een partner zien (cocreatie). Het publiek komt aan zet.