Waarom PAZ op Theaterfestival?

Waarom zouden wij, het publiek, een theaterfestival organiseren?
Na een aantal inspirerende brainstormsessies hadden we vele redenen waarom we graag het Theaterfestival zouden willen organiseren. Uit deze stapel van interessante inbreng haalden we de gemene delers en zo kwamen we tot deze 6 punten:

1) Theaterfestival als kwaliteitslabel.
Op het theaterfestival wordt een best of voorgesteld van het afgelopen seizoen. Op die manier wordt een selectie voor het theaterfestival een kwaliteitslabel voor de makers en een kwaliteitsgarantie voor het publiek. Deze selectie komt tot stand door een professionele jury maar het is belangrijk dat het festivalpubliek in dialoog kan treden met de jury over die selectie.  Op het festival wordt hiervoor een platform gecreëerd. Dit mag echter geen tribunaal worden waar de jury afgeslacht wordt. Het is ook belangrijk dat het selectieproces van de jury tot op een zekere hoogte transparant gebeurt. Deze selectie vormt het geraamte van Het Theaterfestival.

2) Theaterfestival als festival.
Een festival bezoeken is iets anders dan het gaan bekijken van een zorgvuldig geselecteerde voorstelling. Het is meer en het is anders.  De festivalprogrammatie garandeert kwaliteit, maar evenzeer diversiteit aan theaterervaringen. Deelnemen aan het festival betekent zowel de kans hebben om gericht gekozen voorstellingen te bekijken als jezelf blootstellen aan onverwachte en verrassende ervaringen. Aan artistieke en bemiddelende impulsen. Het festival vormt immers een totaal ervaring waarbij het theater de bezoekende burger overkomt. Spontaan en onverwacht. Het festival vormt ook een verdichting van tijd en ruimte: de intensiteit waarmee je als publiek theaterervaringen kunnen overkomen wordt opgedreven gedurende een welbepaalde tijd, op een welbepaalde plaats.Als de selectie het geraamte van Het Theaterfestival vormt, vormt dit theater-bad het vlees, de organen, de zintuigen van Het Theaterfestival. Het geeft het festival body.

3) Theaterfestival als broeihaard van het theatervirus.
Het festival is een feest waar een breed publiek van podiumkunsten kan genieten. Het festival verbreedt haar publiek gericht en onderneemt acties om een breder publiek te laten kennismaken met theater. Zo zet ze bijvoorbeeld in op scholen, stadsgroepen, etc.. Het festival wekt de fascinatie op van nieuw potentieel theaterpubliek en verlaagt de drempel om met theater kennis te maken.

4) Theaterfestival als ontmoetingsplek.
De festivalformule  -verdichting van tijd en ruimte- schept mogelijkheden voor makers en publiek om elkaar op een andere manier te leren kennen. Een ontmoeting die kan plaatsvinden zonder dat het in een vooropgesteld doel moet resulteren. Makers gaan met andere makers in gesprek over theater maken, en laten toe dat dit gesprek publiek gezien en gehoord wordt. Ook theaterbezoekers kunnen elkaar ontmoeten, in gesprek gaan over ‘publiek’ zijn, op een publieke wijze. Bezoekers gaan aan tafel met makers, makers zoeken het gesprek met bezoekers. Makers spreken publiek met de jury en de jury spreekt publiek met het publiek. Gesprekken kunnen spontaan ontstaan maar het festival faciliteert ze ook bewust. Op het festival worden inzichten uitgewisseld, ervaringen gedeeld. Door deze al dan niet gefaciliteerde ontmoetingen wordt onder andere het creatief proces transparanter gemaakt zonder dat de magie moet verdwijnen. Een kleine niet-desillusionerende blik achter de schermen dus. De theatrale kruisbestuiving tussen makers, oud-publiek, nieuw-publiek  en jury.

5) Theaterfestival als springplank voor jonge makers.
Het Theaterfestival moet jonge makers financieel of productioneel ondersteunen. Het is de verantwoordelijkheid van het festival dat de toekomst van het theaterlandschap verzekerd blijft.

6) Theaterfestival als ambassadeur.
Het Theaterfestival heeft een voortrekkersrol in het blootleggen van de maatschappelijke betekenis van theater. Ze legt die betekenis niet alleen bloot in een brede communicatie maar ook in de vaker geëxpliciteerde ervaring van de festivalbezoeker. Ze doet dat breder, langduriger dan enkel met een speech op de openingsavond.