Onderzoeksrapporten

PAZ wil leren van de visie en experimenten van het publiek om het inzicht in interpretatieve noden te vergroten. Door te vertrekken van de achtergrond, expertise en vragen van een in verschillende opzichten divers publiek, willen we meer te weten komen over wat een breed publiek kan ondersteunen bij hun interpretatie en beleving van kunst.

PAZ wil leren van de processen om een methodiek voor de begeleiding van organisatieparticipatie te ontwikkelen. Ons doel is niet om per se met iets nieuws te komen, maar wel om op een systematische manier kennis en ervaring samen te brengen rond de begeleiding van een participatieproces, zodat meer organisaties een kwalitatieve participatiepraktijk kunnen uitbouwen.

PAZ wil materiaal verzamelen om kunstorganisaties te overtuigen van de mogelijkheden en meerwaarde van partnerschappen met het publiek. Concrete en toegespitste praktijkvoorbeelden, met al hun successen en problemen, zeggen vaak meer dan de theorie of dan voorbeelden uit een andere sector.

Daarvoor is het noodzakelijk om een aantal trajecten na elkaar te organiseren en bestuderen. Het praktijkonderzoek werd opgezet door Mooss (vandaag Bamm!) in samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool en ondersteund door Cera. Ieder traject wordt uitgebreid geëvalueerd en er wordt met de betrokken kunstorganisatie gereflecteerd op wat de ervaringen voor (de toekomstige koers van) de organisatie kunnen betekenen. De onderzoeksresultaten voeden telkens de volgende trajecten en worden ook tussentijds ontsloten via rapporten en expertisedeling. Op het einde worden alle resultaten gebundeld in een methodisch instrument waarmee het veld zelf aan de slag kan. Dat instrument zal breed worden verspreid en worden voorgesteld op het internationale CECA-congres eind oktober 2021.

Met het oog op het ontwikkelen van de methodiek en het realiseren van onderzoek en reflectie is het interessant om disciplines te vergelijken (beeldende kunst en theater), om binnen disciplines te vergelijken (minstens twee projecten binnen elke discipline), om een vergelijkbare case buiten de Vlaamse context te hebben (Charleroi) en om in dezelfde context te kunnen werken met een verder ontwikkelde methodiek (2x M). De partners – M-Museum Leuven (PAZ-1), Het Theaterfestival (PAZ-2), Musée des Beaux-Arts en Musée de la Photographie Charleroi (PAZ-3), Het nieuwstedelijk (PAZ-4) en M Leuven (PAZ-5) – werden op basis van deze parameters geselecteerd, en omwille van hun bereidwilligheid om maximale participatie een kans te geven.

Het onderzoeksrapport van PAZ-1 lees je hier.

Het onderzoeksrapport van PAZ-2 lees je hier.

Het onderzoeksrapport van PAZ-3 lees je hier.

Het onderzoeksrapport van PAZ-4 lees je hier.

Het onderzoeksrapport van PAZ-5 lees je hier.