PAZ-5 M Leuven

Op 24 oktober 2019 organiseerden we een kick-off in het museum: we nodigden jongeren tussen 16 en 26 jaar uit om een kijkje achter de schermen te nemen en hun mening over diverse aspecten van de museumwerking te geven. Ze spraken met museummedewerkers, bezochten het depot en schreven flappen vol met ideeën en feedback. Aansluitend kregen ze de uitnodiging om deel te nemen aan de jongerenadviesgroep.

Op 7 november startte de jongerenadviesgroep met de bespreking van hun eerste thema. In het pilootjaar (2019-20) werden drie thema’s behandeld: de bezoekerservaring, het nieuwe horecaconcept en de digitale communicatie tijdens de lockdown. Daarbij kwamen uit de feedback en de adviezen drie grote krachtlijnen naar voor: een toegankelijke, warme omgeving; een uitnodigende, stimulerende en gevarieerde bemiddeling; en verbinding en inclusie. Deze aandachtspunten zagen we ook terugkomen in de bekommernissen van het publiek in de vorige PAZ-trajecten. De jongeren konden met hun kijk de museummedewerkers verrassen en zorgden zo voor een waardevolle bijdrage.

Het was de bedoeling dat de jongeren niet alleen een aantal thema’s aanpakten, maar vooral ook dat ze hun eigen werking mee vormgaven: van de organisatie van hun samenkomsten over de manier waarop adviezen behandeld en teruggekoppeld worden tot het uittekenen van toekomstige opvolging. Het eerste werkjaar was dan ook het piloottraject waarin we volop konden experimenteren en evalueren (in het kader van PAZ-5). De lockdown vanaf 18 maart zorgde daarbij voor een serieuze uitdaging, maar na overleg met de participanten hebben we de werking wel voortgezet. Ondanks het feit dat een en ander niet kon verlopen zoals gepland, was het een positieve ervaring voor alle betrokkenen en sloten we het pilootjaar op 2 juli 2020 af met een format en werking waarop M de komende jaren verder kan bouwen.

PAZ-trajecten worden steeds uitgebreid geëvalueerd om zowel de begeleiding van participatieve projecten te verbeteren, als de publieksbeleving van kunstinstellingen te optimaliseren.