PAZ-3 Musée des Beaux-Arts & Musée de la Photographie in Charleroi

Voor PAZ-3 werd samengewerkt met het Musée des Beaux-Arts en het Musée de la Photographie in Charleroi. De participanten werden uitgedaagd om vanuit hun eigen ervaringen een tentoonstelling te maken in het Musée des Beaux-Arts, binnen het overkoepelende feestjaar van 350 jaar Charleroi, en met kunstwerken uit de collecties van Cera, het Musée des Beaux-Arts en het Musée de la Photographie. De begeleiding was in handen van Mooss, in nauwe samenwerking met medewerkers van het Musée des Beaux-Arts en het Musée de la Photographie.

Het participatief traject werd met 47 participanten afgetrapt op 23 april 2016. Na vier maanden bezoeken achter de schermen, brainstormen, kijken, associëren en concepten ontwikkelen, startte het tentoonstellingstraject, waarvoor zich 37 participanten engageerden. Deze zeer diverse groep van 37 commissaires koos samen een definitief thema met longlist van kunstwerken. Daarna ontwikkelden ze de tentoonstelling verder in drie werkgroepen: presentatie, bemiddeling en communicatie. Het resultaat, Reg’Arts Décalés, opende feestelijk op 9 november 2016 en werd wegens groot succes verlengd tot 15 april 2017 in plaats van 12 februari.

Het tentoonstellingsconcept stelde, zoals DINGES (PAZ-1), de bezoeker en het kijken naar kunst centraal. Maar hier werd de blik van de toeschouwer bevraagd: wat beïnvloedt onze interpretatie en beleving? De drie delen van de presentatie onderzochten elk een ander aspect. Hoe kunnen een vraag en informatie de blik richten en veranderen? Welke invloed heeft de fysieke presentatiecontext? Wat doet de combinatie van kunstwerken met onze interpretatie?

De tentoonstelling was zelf al opvallend bemiddelend van opzet, maar dat werd nog uitgebreid aangevuld door de participanten. Opvallend was de nadruk op de zintuigen (deels ingegeven door het tentoonstellingsconcept, maar zeker ook versterkt door de aanwezigheid van een blinde participant) en op een mogelijke inbreng door de toeschouwer. Ook de communicatiewerkgroep was heel actief, aangezwengeld door het feestelijke kader van 350 jaar Charleroi.

Een groot deel van de participanten bleef nauw betrokken bij activiteiten tijdens de tentoonstelling, zoals diverse rondleidingen, evenementen en het opzetten van een museumpublicatie die reflecteert op participatie. Ook vandaag zijn er nog participanten betrokken bij het Musée des Beaux-Arts en het Musée de la Photographie in Charleroi. 

Omwille van het grote succes van dit project heeft Cera besloten om verder PAO-projecten te ontwikkelen in Franstalig België. De eerste trajecten zijn gestart in 2018.

PAZ-trajecten worden steeds uitgebreid geëvalueerd om zowel de begeleiding van participatieve projecten te verbeteren, als de publieksbeleving van kunstinstellingen te optimaliseren.

banner-pao
Mené avec le soutien de l’ASBL Les Amis des Musées de la Ville de Charleroi