PAZ-2 Het Theaterfestival

© Iris Verhoeyen
© Iris Verhoeyen

In september 2014 startte het tweede PAZ-traject, ditmaal rond theater. In totaal een dertigtal participanten boog het hoofd (in wisselende groepjes) over de vraag hoe de publieksbeleving van theater en specifiek van en tijdens Het Theaterfestival te optimaliseren. De ingrepen van de participanten werden gerealiseerd tijdens Het Theaterfestival van 3 tot 13 september 2015. De doelstelling van hun experimenten was een breder publiek aanspreken en daardoor de maatschappelijke betekenis van theater en van Het Theaterfestival vergroten. Ze wilden de drempel verlagen en de publieksvriendelijkheid verhogen, met als kernwoorden: dialoog, ontmoeting, helpen kijken, inspraak van publiek, transparantie, toegankelijkheid, gezelligheid, levendigheid, besmetten met het theatervirus.

Hun acties kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. Een bezoeker heeft een veilige en comfortabele omgeving nodig om zich open te stellen voor de beleving en interpretatie van de voorstelling. Daarom hebben ze ingezet op informatie, gastvrijheid, en een open en laagdrempelige sfeer. Ze namen de rol aan van host om bezoekers welkom te heten, wegwijs te maken en gesprekken aan te knopen en ze organiseerden pop-up performances met jonge makers om een sfeer van een open, dynamisch en laagdrempelig huis te creëren. 

Vervolgens wilden ze de bezoeker prikkelen om zijn of haar beleving en interpretatie uit te diepen (ontmoeting). Met hun citatenmuur,  kijkwijzer/reactiekaartjes, ontvoeringen, nabesprekingen en conversatiemenu’s probeerden ze de betrokkenheid te vergroten, minder ervaren bezoekers te ondersteunen bij hun beleving en interpretatie, en meer ervaren bezoekers uit te dagen om hun indrukken in vraag te stellen.

En ten slotte vinden ze dat de mening van het publiek super belangrijk is en dat huizen en gezelschappen meer naar bezoekers moeten luisteren om hun omkadering te optimaliseren (feedback). Ze zijn ook zelf steeds het gesprek aangegaan, als host, via de kijkwijzer/reactiekaartjes, maar ook door interviewers en een filmmaker op pad te sturen om een publieksfilm te maken.

Uit het onderzoek bleek dat de meeste mensen publieksparticipatie en de acties van PAZ waardevol vinden. Er kwamen veel enthousiaste reacties op diverse activiteiten, maar er was vooral veel animo voor de ontvoeringen en de conversatiemenu’s.
De participanten maakten een filmpje met interviews van bezoekers: ze wilden de reacties van het publiek op hun experimenten verzamelen. Ze verwerkten hun ideeën en ervaringen ook in een inspiratieboek voor theatergezelschappen, theaterhuizen en cultuurcentra: een handleiding om meer en betere bemiddeling voor theaterbezoek te creëren.

PAZ-trajecten worden steeds uitgebreid geëvalueerd om zowel de begeleiding van participatieve projecten te verbeteren, als de publieksbeleving van kunstinstellingen te optimaliseren.