PAZ-1 M-Museum Leuven

Op 3 november 2013 opende in M-Museum Leuven de tentoonstelling DINGES. Aan het voortraject namen 115 participanten met diverse achtergronden deel, waarvan de jongste 6 jaar was en de oudste 77. Voor het maken van de tentoonstelling – presentatie, bemiddeling en communicatie – nam een twintigtal participanten het voortouw. De participanten vonden het belangrijk om het publiek zelf te laten kijken en te laten associëren. Ze gingen op zoek naar een tentoonstellingsconcept dat het publiek de kans bood om zoveel mogelijk zelf betekenis te genereren door de directe ervaring van kunst. Het kunstwerk als object en dus de verschijningsvorm van het kunstwerk (vorm, medium en materie) werd het vertrekpunt voor de tentoonstelling. DINGES (TRUCS/STUFF) werd de titel.

DINGES was te zien van 3 november 2013 tot 16 februari 2014. In de zaal was een grote houten muur gebouwd die een ruimte binnenin afbakende – voor de toeschouwers – en een ruimte erbuiten – voor de kunstwerken.

© Cis Van Nijverseel

In de muur zaten gaten waardoor de toeschouwers naar de kunstwerken konden kijken. Op die manier wilden de participanten de aandacht focussen op (de tastbare aspecten van) de kunst. Tegelijk ontwikkelden ze een groot aantal uiteenlopende bemiddelingsinstrumenten om de interpretatie en beleving te ondersteunen: teksten, materiaal om aan te voelen, opdrachten, commentaren (ook van kinderen) en muziek op audiogidsen, achtergrondliteratuur, een maquette van de zaal waarin bezoekers zelf een tentoonstelling konden maken enzovoort. Tijdens de tentoonstelling werd ook nog een discussiedag (DINGES-dag) en een publicatie gerealiseerd.

Uit het onderzoek bleek dat het verscheiden aanbod van bemiddelingsinstrumenten door de bezoekers werd ervaren als een grote meerwaarde. De verschillende niveaus van informatie en de combinatie ‘dingen kunnen doen’ en ‘dingen kunnen lezen’ werden sterk gewaardeerd. Het plaatsen van de bemiddeling in het hart van de tentoonstelling werd door bezoekers positief bevonden. De reacties op de muur waren dan weer gemengd. Dit concept werd gesmaakt door een groot deel van het publiek, maar niet door iedereen: de traditionele museumbezoeker vond het te dwingend, terwijl een minder gespecialiseerd publiek aangaf dat de presentatie hen uitdaagde om beter en langer te kijken, wat sterk werd geapprecieerd. De tentoonstelling toonde aan dat de traditionele white cube vooral een ervaren publiek aanspreekt, en de interpretatie van een minder ervaren publiek niet ondersteunt. M-Museum Leuven experimenteert sinds dit project verder met manieren om het publiek meer bij de werking te betrekken.

© Cis Van Nijverseel

De participanten maakten twee filmpjes: het ene speelde aan het begin van de tentoonstelling als introductie op het project, het andere werd gemaakt als promotie voor DINGES-dag.

PAZ-trajecten worden steeds uitgebreid geëvalueerd om zowel de begeleiding van participatieve projecten te verbeteren, als de publieksbeleving van kunstinstellingen te optimaliseren.