Om even over na te denken…

Onze werkgroepen reacties en ontmoetingen zijn ontstaan vanuit de idee dat theater ook buiten de toneelzaal kan verder leven. Zij zetten zich in om jou op een andere manier te laten nadenken over de voorstellingen die je gaat zien of bekeken hebt.

We lichten al een tipje van de sluier op, met enkele vragen waarop jij een antwoord kan verzinnen in de aanloop naar het theaterfestival… Denk eraan : geen enkel antwoord is ooit helemaal juist of helemaal fout!

Welke sensaties voel jij doorheen je lichaam gaan wanneer je giechelt, grinnikt, lacht, schatert …?

Blijf je je hele leven vader of moeder?